POLÍTICA DE PRIVACITAT D'AMPELT

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El responsable del tractament de les teues dades personals és AMPELT, amb NIF 53882180-B, i amb domicili a Almussafes, 46440 (València).

T’informem que la titularitat del domicili de la nostra Web www.ampelt.com (d’ara endavant “Pàgina Web”), és AMPELT..

L’accés i/o a la Pàgina Web li atribueix la condició d’Usuari i/o l’ús de la Web, i implica l’acceptació, des de dit accés i/o ús, de la present Política de Privacitat.

L’Usuari podrà contactar amb AMPELT a través de: info@ampelt.com.

2. PER QUÈ AMPELT ESTÀ LEGITIMITAT PER A PORTAR A TERME EL TRACTAMENT DE LES DADES

AMPELT está legitimitat per a tractar les dades per poder a portar a terme la prestació dels seus serveis.

AMPELT es pren molt seriosament la protecció de la teua privacitat i de les teues dades personals. Per tant, la teua informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. 

La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús al serveis (d’ara endavant, el “Servei”) que AMPELT posa a disposició de l’Usuari interessat als serveis i Continguts a la Pàgina Web. 

3. QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEUES DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER PART DE AMPELT

Les teues dades de caràcter personal obtingudes per AMPELT podran ser emprades per a les següents finalitats:

(I) La prestació dels serveis oferits a la Web.

(II) Enviar comunicacions comercials perfilades de AMPELT sobre els seus serveis per mitjà de carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, notificacions push o per altres mitjans de comunicació electrònics equivalents sempre i quan l’Usuari haja consentit el tractament de les seues dades personals amb aquesta finalitat.

Així mateix, l’Usuari permet el tractament de les seus dades per a la l’elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seus dades. Els citats tractaments poden tindre com a finalitat tant l’anàlisi i realització d’estadístiques per a conéixer el tràfic i utilitazació de la Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per a remitir-li informació promomcional d’acord amb els seus interessos.

No obstant això, l’Usuari podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faja arribar, i en qualsevol moment, per mitjà de la notificació per correu a: info@ampelt.com.

4. VERICITAT DE LES DADES FACILITADES PELS USUARIS

L’Usuari garantitza que les seus dades personals facilitades són verídiques i es fa responsable de comunicar a AMPELT qualsevol modificació que calga fer-hi. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AMPELT el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que haja facilitat dades errònies, sense perjuí de la resta d’accions que prodedisquenen Dret. 

5.CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades se conservaran per part de AMPELT mentre l’Usuari no manisfeste la voluntat de donar-se de baixa dels serveis de AMPELT, amb la finalitat de rebre informació sobre productes de la marca.

6.DRETS DE L’USUARI EN RELACIÓ A LES SEUES DADES

L’Usuari té dret a (I) accedir a les seues dades personals, així com a (II) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o bé, sol·licitar (III) supresió, (IV) sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, (V) oposar-se al tractament de les seus dades i (VI) sol·licitar la seua portabilitat. A més, l’Usuari podrà exercir el seu (VII)dret a l’oblit.

L’Usuari pot exercir tots els drets en la següent direcció de correu: info@ampelt.com, i indicar el motiu de la seua petició junt a una còpia del DNI, amb la finalitat d’evitar que tercers tinguen accés a les seues dades personals.

Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindra dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre on tinga residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que es considere que el tractament de les seues dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure correcte l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la qual es presente la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7. SEGURITAT DE LES DADES

La protecció de la privacitat i les dades personals dels Usuaris és molt important per a AMPELT. Per tant, AMPELT fa tot allò que té al seu abast per a impedir que les dades s’utilitzen de forma inadequada, de manera que només té accés a elles el personal autoritzat. autorizado.

AMPELT manté els nivells de seguritat de protecció de dades personals d’acord a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics de seguritat de protecció de dades per a evitar la seua pèrdua, el seu mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari facilite a través de la Web, sense perjuí d’informar-li que les mesures de seguritat en Internet no són inexpugnables.

AMPELT es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les sessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas, poden produir-se. 

En aquells servicis de la Web que precisen registrar-se com Usuari, es deurà elegir una contrasenya. L’Usuari és el responsable de mantindre la confidencialitat d’esta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorren en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya. L’Usuari es compromet a notificar a AMPELT amb la major antel·lació possible l’ús no autoritzat del seu nom d’Usuari i/o contrasenya o qualsevol altre error en la seguritat. AMPELT no serà responsable dels perjuïns o pèrdues que es puguen originar a causa de la falta de compliment d’obligació per part de l’Usuari.

8. CANVIS

AMPELT es reserva el dret de revisar la seua Política de Privacitat quan ho considere oportú. Per aquesta raó, AMPELT et demana que comprobes de forma regular aquesta Política de Privacitat per a llegir la versió més recent. No obstant això, qualsevol canvi que es produïsca en la present Política de Privacitat es comunicarà als Usuaris.

9. LINKS A PÀGINES WEB

La Web de AMPELT podria contindre links a pàgines web de companyies i entitats de tercers.

AMPELT no pot fer-se responsable de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privaciat i de les dades personals, per aquest motiu AMPELT t’aconsella que lliges detenidament les declaracions de Política de privacitat d’aquestes pàgines que no són propietat de AMPELT amb relació a l’ús, procediment i protecció de les dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes Webs poden no ser-hi les mateixes que les oferides per AMPELT.

10. PREGUNTES

Si tens alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o el tractament de les teues dades et demanem que et poses en contacte ambAMPELT per mitjà de: info@ampelt.com

11. ACEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre la protecció de les dades personals, i accepta i consenteix el tractament de les mateixes dades per part de AMPELT, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Shopping Cart